Het logo van de vzw naar een ontwerp van Emmanuel Durlet
vzw

Over de vzw

Gschilderd door Hendrik Strick (link), 1919


“Emmanuel Durlet, met zijn buitengewone pianistieke begaafdheid, had moeten erkend worden als een van de grootste pianisten van zijn tijd. Zou zijn naam Durletsky geweest zijn, zou het zeker gelukt zijn”, citaat van

Lodewijk Mortelmans (1868-1952), leraar ‘Compositie’ van Emmanuel Durlet, naar de getuigenis van Cécile Radoux, de kleindochter van Lodewijk Mortelmans  en zijn echtgenote Gabrielle Mortelmans-Radoux.

Lodewijk Mortelmans (link),

Leraar ‘Compositie’ van Emmanuel Durlet

Het “Emmanuel Durlet-Fonds vzw” werd gesticht op 29 november 1976. Het heeft tot doel de persoon en het oeuvre van Emmanuel Durlet levendig te houden en er een zo ruim mogelijke bekendheid aan te geven.


Sinds de stichting heeft deze vereniging meer dan 130 werken van Emmanuel Durlet uitgegeven en twee langspeelplaten uitgebracht. In 1992 verscheen een CD met het concerto voor piano en orkest “Middeleeuwse sproke” van Emmanuel Durlet en het “Symfonisch Gedicht” voor piano en orkest van Peter Benoit, in een herwerkte pianoversie van Emmanuel Durlet.


In 1996 werd door de vereniging een CD uitgebracht met pianowerken van Emmanuel Durlet, vertolkt door Luc Devos.

In 1999 werd een tweede CD met pianowerken, vertolkt door Maria Parshina, uitgegeven.

In 2005 werd een CD met werk van Chopin en Durlet, vertolkt door Kiyotaka Izumi, uitgegeven.

In 2008 vertolkte Edoardo Torbianelli  werk van Vlaamse klavecinisten van de 18de-eeuw in een transcriptie voor piano van de hand van  Emmanuel Durlet. Ook deze muziek werd op CD uitgegeven


In 2014/2015 verschenen er drie CD’s met werk van Emmanuel Durlet:


  • In 2014 één CD met het Concerto voor Viool en Orkest, uitgevoerd door Eliot Lawson (viool), begeleid door het “Euregio Jeugdorkest” o.l.v. Hans Casteleyn. Op deze CD tevens het Concerto voor Piano en Orkest “Middeleeuse Sproke” vertolkt door Emmanuel Durlet zelf (historische opname uit 1960), begeleid door het BRT-Filharmonisch Orkest o.l.v. Daniel Sternefeld.
  • De tweede CD (ook uitgegeven in 2014) is een uitgave van “Brilliant Classics” en bevat de Sonate voor Piano en Viool, het werk voor cello en piano, alsmede diverse pianowerken die nog niet op CD stonden, o.a. de “19 Oudvlaamse melodieën en -dansen” en de “Parafrase op ‘Mijn Moederspraak’ van Peter Benoit”. Uitvoerders : Kiyotaka Izumi (piano), Eliot Lawson (viool) en David Cohen (cello).
  • In maart 2015 verscheen een derde CD met pianowerken die Emmanuel Durlet componeerde voor de studerende jeugd, prachtig gespeeld door de Japanse/Belgische pianist Kiyotaka Izumi.


Het Fonds zet zich sinds 1979 eveneens actief in voor de promotie van de drie-jaarlijkse “Internationale Prijs Emmanuel Durlet voor Piano”, ingericht door het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen (link). Deze wedstrijd werd in 1978 gesticht onder impuls van Juliane Castro, oud-leerlinge van Emmanuel Durlet.


Door deze activiteiten en, eveneens dankzij de steun van de “Cantabile Pianowedstrijd voor de Jeugd”, is de vereniging erin geslaagd de werken van Emmanuel Durlet wereldwijd te verspreiden en te laten vertolken. In meer dan 200 Belgische muziekacademies en 80 binnen- en buitenlandse muziekconservatoria en hogescholen spelen zijn studies en werken een rol bij de opleiding van jonge pianisten.