[ Laureaten van de Internationale Prijs Emmanuel Durlet voor Piano ] - [ Emmanuel Durlet-Fonds v.z.w. ] - [ Levenswandel ] - [ Uitgegeven werken + CD's ] - [ Concerti ] - [ Contact ] - [ Home ]

Bespreking In Flanders' Fields, vol. 56

Verschenen in het Tijdschrift van het Vlaams Geneeskundigen Verbond van juni 2009

Andermaal een indringend zoeklicht op Vlaamse meesters, ditmaal uit de 18e-eeuwse toonkunst voor klavecimbel, zorgvuldig verzameld en voor het klavier herschreven door de Antwerpenaar Emmanuel Durlet, een 20ste eeuwse Vlaamse toondichterklavierpedagoog en -vertolker. Op aanraden van zijn Weense professor ging E. Durlet op zoek naar manuscripten van Vlaamse klavecinisten in abdijen, kerken, kloosters en privé-bezit, om die door zijn leerlingen te laten uitvoeren. Deze verzameling horen we in deze glansrijke première.

Het geheim van het vloeiend, zangerig en parelend spel van deze jonge Italiaanse vertolker, Eduardo Torbianelli, ligt ongetwijfeld in zijn brede muzikale opleiding, de eminente docenten die hem later hebben begeleid en in zijn specialisatie op universitair niveau, i.v.m. uitvoeringspraktijken van ondermeer klavecimbelmuziek. Maar er is meer. Eigenlijk lijkt dit muziek zonder enige pretentie. Maar hoe worden wij niet geboeid door de interpretatie en de variatie in stijl en vormen! Deze muziek moet het hebben van die stijlkennis, van de lichtheid van de aanslag, de vlotte loopjes in een sonate, de beheerste retoriek in de ouverture bij W. de Fesch, de frisheid en slanke toon bij een menuet van Boutmy, de zangerigheid in een ciacona van W. de Fesch, de lichtvoetigheid in een gavotte van Fiocco, het cantabile in diens pastorale, het meditatieve in het Andante bij M.van den Gheyn. Een dertigjarige vertolker die je onafgebroken zo gevoelig en intens weet te boeien met zulke kleinoden, hoeft niets meer te bewijzen. Integendeel, ik denk dat hij, hier het prachtig getimbreerde klavier van E. Durlet zelf bespelend, hem met deze première op een bijzonder welluidende en grandioze wijze heeft bedankt voor het omtoveren van zoveel schoonheid uit de Vlaamse klavecimbelmuziek naar de moderne piano.

Els Baert-van den Eynde


[ Laureaten van de Internationale Prijs Emmanuel Durlet voor Piano ] - [ Emmanuel Durlet-Fonds v.z.w. ] - [ Levenswandel ] - [ Uitgegeven werken + CD's ] - [ Concerti ] - [ Contact ] - [ Home ]